Nieuwsbrief van 15 april 2007: Paas-werk-vakantie

Het moest er eens van komen 3 mannen op bezoek die hun steentje kwamen bijdragen (letterlijk). Tijdens de eerste week van de paasvakantie kwamen Peter, Herman en Jan langs voor mee te helpen om op de camping een muurtje te bouwen en een muur af te breken met de bedoeling een mooi vlak terrein te krijgen, een plaats voor 2 tot 3 tenten. We begonnen met een fundering uit te graven voor een nieuwe muur van 16m lang en 80 cm hoog. Het was een continue aanvoer van mortel en stenen voor het werk te klaren, 25 zakken cement, bijna 4 ton zand en zo'n 170 betonstenen zijn er door gegaan. Een oude terrasmuur moest afgebroken worden om voor stenen te zorgen voor de nieuwe muur en moest daarna terug opgebouwd worden een beetje verder zodat de extra grond gebruikt kan worden om het terrein te nivelleren. Al bij al een werk van lange adem dat toch 3 weken in beslag zou nemen. Maar het resultaat zal mooi zijn en het moet af zijn tegen de zomer, wanneer de eerste kampeerders arriveren. Met dank aan de 3 werklustige lieden Peter, Herman en Jan, jongens goed gedaan en altijd welkom voor nog eens een paas-werk-vakantie!

meer nieuwsbrieven

www.gitelaboissiere.com | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2022