Nieuwsbrief van 10 aug 2003: Herdenking gesneuvelde

Veel volk afgelopen zondag in Tastevins, het naburig gehucht. Iedereen was van heinde en verte afgezakt ter gelegenheid van de 60ste herdenking van de gesneuvelde "Marquis" van Tastevins op 3 augustus 1943. Toen de Duitsers met veel volk 7 verzetstrijders en 3 burgers ombrachten. Slechts ??n man heeft zich kunnen redden doordat hij door een klein raam is kunnen kruipen, hij was er ook dit jaar weer bij, een kraste magere tachtig jarige "fran?ais". Elk jaar is er wel een herdenking maar dit jaar was toch wel een speciale, omdat het 60 jaar geleden was. Eerst worden al de namen van de gesneuvelde afgeroepen er wordt de "Marseillaise" te gehore gebracht, andere jaren is dat op een oud cassetterecordertje maar dit jaar pakte men het wel erg professioneel aan. Dankzij de hulp van een jonge inwoner van Tastevins die muziek maakt en erg goed ge?quipeerd is. Daarna doet iedereen een toespraak van een dikke 10 min. De burgemeester, de voorzitter van de verzetsvereniging, de prefect van de Ard?che. Vervolgens wordt er nog een medaille uit gereikt. Daarna waar iedereen op wachtte de receptie. Zo kon iedereen met elkaar de laatste nieuwtjes uitwissen, het kasteel is verkocht?.., M.Bourbal verkoopt zijn boerderij?., Veel everzwijnen in de tuin?., droog weer?, enz?.Na 3 uur keerde de rust stilaan weer terug. Dinsdagavond ben ik nog in allerijl terug gereden naar Belgi? gereden omdat mijn voorraad van Guarana er doorzat. Vlug drie dagen hard gewerkt en zaterdagmorgend was ik weer in de Adr?che.

meer nieuwsbrieven

www.gitelaboissiere.com | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2022